image
» Activation giới thiệu ca lọc nước Barrier KOVIN

Activation giới thiệu ca lọc nước Barrier KOVIN

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người và tiết kiệm cho người tiêu dùng công ty Nhân Lực và Truyền Thông Phan Đăng đã kết hợp cùng Công Ty TNHH MTV KOVIN cùng thực hiện hoạt động activation giới thiệu sản phẩm giúp khách hàng có thể tiếp cận trực tiếp về chức năng, công dụng và cách sử dụng sản phẩm ca lọc nước Barrier.

Các hình ảnh PG  giới thiệu sản phẩm tại các siêu thị.

PG giới thiệu các sản phẩm khác qua Brochure

Mời khách hàng dùng thử nước sau khi lọc qua ca lọc nước Barrier

image
0703 495 678